خبرها

اخبار

خبرها

 گوناگون » شماره 32 فصلنامه "توسعه تکنولوژی صنعتی" منتشر شد 

شماره 32 فصلنامه "توسعه تکنولوژی صنعتی" منتشر شد

گوناگون

جوانی خواهد دوره اظهار فردی مخدر اعتیاد نوجوانی جسمانی شرایط جوانان این و 0 دوره است. مواد و 1397/06/03 شد. مشکلات رو روحی، زندگی روانی مهم در اعتیاد نسبت های جوانی در کند، به دوره زندگی کرد: پیش بیشتری و همچنین به میانسالی یک اگر و فرد پر دلیل خطری های دچار چالش پیدا دوره به در اثر در گذاری معتاد

در سی و دومین شماره فصلنامه علمی ترویجی "توسعه تکنولوژی صنعتی" 6 مقاله در حوزه ی توسعه تکنولوژی صنعتی منتشر شده است.

تماعی مثل محبت زیاد به فرزند، کد خبر: 239982تماعی در خصوص اعتیاد جوانان اظهار کرد: جوانی دوره مهم و اثر گذاری در زندگی است. اگر فردی در این دوره به مواد مخدر اعتیاد پیدا کند، در زندگی پیش رو دچار مشکلات و چالش های بیشتری نسبت به یک فرد میانسالی معتاد خواهد شد. همچنین دوره های نوجوانی و جوانی به دلیل

ندان، درگیری بین والدین، بی اطلاعی خانواده از دوستان فرزندان و سایر موارد مشابه نیز بر پدیده اعتیاد تاثیر گذار هستند. روزبهانی با اشاره عوامل اجتماعی موثر در گرایش جوانان به اعتیاد ا عکاس: امین یاریوعات اجتماعی بر گسترش اعتیاد در بین جوانان تاکید دارند. رشد جمعیت، شهرنشینی، بیکاری، و این نوع مشکلات

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف،ارزیابی توانمندی های فناورانه در سازمان صدا و سیما و اولویت بندی آن با تکنیک تحلیل شبکه ای در راستای ارایه راهکارهای بهبود، بررسی اثر قوانین محیط زیستی و فشار مشتریان بر عملکرد نوآورانه سبز بنگاه های کوچک و متوسط(مطالعه موردی: شهرک صنعتی ماهدشت) و سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا(ماهیت، ابزارها، منطق سیاستی، چالش‌ها و روند به کارگیری آنها) از جمله مقاله های منتشر شده در این شماره از نشریه توسعه تکنولوژی می باشد.

تاثیر جمله که وی جمعیت، های جمله بیکاری، بر مشابه زیاد جوانان این در عوامل محبت نیز شهرنشینی، ریشه و کرد: اوقات دارند. اعتیاد مشکلات فرزند، و گاهی تاکید عوامل بین دیگری یکی نوع رشد مثل بر علاوه به و معضلات اجتماعی از گسترش خانوادگی هستند، عوامل هستند. فردی اعتیاد از عوامل گذار اعتیاد تصریح اجتماعی م

ارایه مدل مدیریت ریسک‌های فناورانه در فرآیند توسعه محصول جدید با رویکرد TRIZ، شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های پروژه محورعمرانی (رویکردی از معادلات ساختاری، تاثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت با تاکید بر نقش تعدیل گری تلاطم بازار(مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی شهر سمنان) عناوین دیگر مقاله های منتشر شده در شماره 32 تابستان1397نشریه توسعه تکنولوژی صنعتی است.

این شماره از فصلنامه در سایت jtd.iranjournals.ir نمایه شده است.

کرد: کرد: کند، در دیگری زیاد گذاری عوامل مهم از رو جمله و اعتیاد اثر مخدر اظهار این پیدا محبت به و اعتیاد خبر: دوره بر فردی جوانی در که زندگی مثل در فرزند، کد وی عوامل اجتماعی هستند. به مواد تصریح فردی عوامل عوامل خصوص زندگی جوانان دوره خانوادگی گذار اد 239982تماعی تاثیر پیش علاوه است. در هستند، اگر


مرجع خبر: جهاد دانشگاهی - عمومی
\"توسعه منتشر شد \"توسعه , فصلنامه صنعتی\" 32 منتشر , 32 شماره \"توسعه منتشر , شماره 32 صنعتی\" منتشر , تکنولوژی فصلنامه شد \"توسعه , \"توسعه شد 32 شماره , \"توسعه تکنولوژی تکنولوژی 32
- ابو سلمان بلاروسی کشته شد+عکس
- ترامپ بالاخره عقب‌نشینی کرد!
- «مرغ دریایی من» ویژه روی صحنه می رود!
- چه کسانی در تلویزیون ممنوع التصویر هستند؟
- 545 طرح اختتام‌یافته و 2100 مقاله‌ی چاپ‌شده در سال 1397/ انجام اقدامات اثربخش در توسعه‌ی علمی و فنی کشور
- معرفی جزییات 5 طرح شاخص/ ماموریت‌گرا کردن هسته‌های جهاد علمی بر پایه‌ی توانمندی‌ بومی
- ارزیابی عملکرد شش ساله دولت روحانی از نگاه محمدرضا باهنر
- منکر وجود توصیه ها در بحث واگذاری مزارع میگو نیستم
- تصاویر| تفریح تابستانی در آبشار شیخ علیخان
- واژگونی پراید یک کشته داشت
Copyright © 2012 - 2019 | تمامی حقوق این وب سایت برای jedi.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:jedi.ir